menu

Pracuj bezpiecznie w Niemczech - blog FHU MES

Pierwsze dni w Niemczech - praktyczne słownictwo

Niezależnie od tego, jaki zawód wykonujemy, komunikatywna znajomość języka niemieckiego jest zawsze umiejętnością na wagę złota. Prezentujemy więc Państwu bogatą listę wyrażeń, które mogą okazać się niezbędne przy pierwszych rozmowach z pracodawcą, najemcą mieszkania czy z nowymi kolegami z pracy.

przedstawiciele różnych zawodówOpowiadanie o sobie w języku niemieckim

Wie heißen Sie? - Jak się Pan/Pani nazywa?
Wie heißt du? - Jak się nazywasz?
Ich heiße Monika Kowalska./ Mein Name ist Monika Kowalska. - Nazywam się Monika Kowalska.

Wie alt sind Sie? - Ile lat ma Pan/Pani?
Wie alt bist du? - Ile masz lat?
Ich bin 30 Jahre alt. - Mam 30 lata.

Woher kommen Sie? - Skąd Pan/Pani pochodzi?
Woher kommst du? - Skąd pochodzisz?
Ich komme aus Polen. - Pochodzę z Polski.

Wo wohnen Sie? - Gdzie Pan/Pani mieszka?
Wo wohnst du? - Gdzie mieszkasz?
Ich wohne in Warszawa. - Mieszkam w Warszawie.

Was sind Sie von Beruf? - Kim Pan/Pani jest z zawodu?/Jaki ma Pani zawód?
Ich bin Mechaniker von Beruf. - Z zawodu jestem mechanikiem.

Was machen Sie beruflich? - Co Pan/Pani robi zawodowo?
Ich bin Betreuerin von Senioren. - Jestem opiekunką osób starszych/seniorów.
Ich bin arbeitslos. - Jestem bezrobotny.

Wie lange wollen Sie hier bleiben? - Jak długo chce Pani zostać tutaj?
Ich wollte hier zwei Monate bleiben. - Chciałabym tutaj zostać dwa miesiące.

Opowiadanie o swojej rodzinie po niemiecku

Sind Sie verheiratet? - Czy jest pan żonaty?/ Czy ma Pani męża?
Ja, ich bin verheiratet. - Tak, jestem żonaty/ jestem mężatką.
Nein, ich bin ledig. - Nie, jestem wolny/ wolna.
Ich bin verlobt - Jestem zaręczony/ zaręczona.

Haben Sie eine Familie? - Czy ma Pan/Pani rodzinę?
Ja, ich habe eine große Familie. - Tak, mam dużą rodzinę. 

Haben Sie Kinder? - Czy ma Pan/Pani dzieci?
Nein, ich habe noch keine Kinder. - Nie, nie mam jeszcze dzieci.
Ja, ich habe zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. - Tak, mam dwoje dzieci, syna i córkę.

Hast du Geschwister? - Czy masz rodzeństwo?
Nein, ch habe keine Geschwister, ich bin Einzelkind. - Nie mam rodzeństwa, jestem jedynakiem.
Ja, ich habe Geschwister. Ich habe eine Schwester und einen Bruder.- Tak, mam rodzeństwo. Mam (jedną) siostrę i (jednego) brata.
Wie heißen sie? - Jak oni się nazywają?
Meine Schwester heißt Anna und mein Bruder heißt Karol. - Moja siostra nazywa się Anna, a mój brat Karol.

Opowiadanie o swoich zainteresowaniach

Wofür interessieren Sie sich? - Czym się Pan/Pani interesuje?
Ich interessiere mich für Reisen und Tanzen. - Interesuję się podróżami i tańcem.
Ich mag Kuchen backen. - Ja lubię piec ciasta.
In meiner Freizeit sehe ich gern fern, brauche regelmäßig meine Dosis Sport und Schokolade, mag Stadtbummeln und Schwimmen. - Chętnie oglądam telewizję, potrzebuję regularnie mojej dawki sportu i czekolady, lubię przechadzki po mieście oraz pływanie.

fotografieren - fotografować
sich für die Kunst / Literatur interessieren - interesować się sztuką / literaturą
sich für Politik interessieren - interesować się polityką
fischen - łowić ryby
Kreuzworträtsel/ Sudoku lösen - rozwiązywać krzyżówki/ Sudoku

Was für ein Hobby hast du? - Jakie masz hobby?
Ich habe zwei Hobbys: Handarbeiten und Kochen. - Mam dwa hobby: robótki ręczne i gotowanie.
Mein Hobby ist Kochen. - Moim hobby jest gotowanie.
Außer für Kochen interessiere ich mich für Musik. - Oprócz gotowania interesuję się muzyką.Artykuł powstał dzięki uprzejmości autorki bloga Niemiecki w Opiece tworzonego specjalnie dla opiekunek osób starszych pracujących w Niemczech.


Image courtesy of bplanet at FreeDigitalPhotos.net