menu

Pracuj bezpiecznie w Niemczech - blog FHU MES

Praktyczny niemiecki dla pielęgniarek - praca w szpitalu

Słownictwo używane w zawodzie pielęgniarki trudno poznać na ogólnych kursach języka niemieckiego. Aby pomóc Państwu w przyszłej pracy zawodowej, wymagającej szerokich kontaktów z personelem medycznym, przygotowaliśmy listę najpotrzebniejszych wyrażeń.

pracownicy szpitalaLudzie w szpitalu

die Krankenschwester - pielęgniarka
der Krankenpfleger - pielęgniarz

Ich bin Krankenschwester. - Jestem pielęgniarką.
Ich bin die neue Krankenschwester aus Polen. - Jestem nową pielęgniarką z Polski.

die Oberschwester - siostra przełożona
die Schwesternhelferin - asystentka pielęgniarki
die Stationsschwester - siostra/pielęgniarka oddziałowa
die Stationshilfe/ der Stationshelfer- pomoc odziałowa

der Arzt -lekarz
die Ärztin - lekarka
den Arzt rufen - zawołać lekarza

der Patient - pacjent
die Patientin - pacjentka
die Patienten - pacjenci

Pokój pacjenta

das Krankenhaus/ die Krankenhäuser - szpital/ szpitale
das Krankenbett - łóżko szpitalne/ łóżko chorego
am Krankenbett - przy łóżku chorego
wachen - czuwać
Sie wachte die ganze Nacht an seinem Krankenbett. - Ona czuwała całą noc przy jego łóżko.

der Infusionsständer mit Infusionshalter - stojak na kroplówkę z uchwytem
die Infusion/ Tropfinfusion - kroplówka

das Pflaster - plaster
die Schere – nożyczki

Ist alles in Ordnung? - Czy wszystko w porządku?
Ich habe Angst. - Boję się.
Alles wird gut. - Wszystko będzie dobrze.
Haben Sie keine Angst. - Proszę się nie bać.

Opieka nad chorym

messen – mierzyć
Blutdruck messen - mierzyć ciśnienie krwi
Fieber messen - mierzyć temperaturę ciała
den Puls messen - mierzyć puls
Ich muss bei den Patienten Blutdruck messen. - Muszę zmierzyć pacjentom ciśnienie krwi.

verabreichen - aplikować, podawać
Die Medikamente werden mit einer Spritze verabreicht. - Te leki będą podawane w zastrzykach.
den Patienten Medikamente geben - dać/podać pacjentowi leki
die Spritze geben - dać zastrzyk

den Verband wechseln - zmienić opatrunek
das Blut entnehmen - pobierać krew

Wybrane oddziały szpitalne

Geriatrie / Geratrie Station - geriatria
Chirurgie/ Chirurgiesche Station (Operationen) - chirurgia
Innere Medizin - medycyna wewnętrzna
Neurochirurgie - neurochirurgia
Neurologie - neurologia
Orthopädie und orthopädische Chirurgie - ortopedia i chirurgia ortopedyczna
Palliativmedizin/ Palliativstation - medycyna paliatywna/ oddział paliatywny
Unfallchirurgiestation - chirurgia urazowa
Urologiestation - urologia


Artykuł powstał dzięki uprzejmości autorki bloga Niemiecki w Opiece. Więcej darmowych lekcji przygotowanych specjalnie dla pielęgniarek i opiekunów osób starszych mogą Państwo uzyskać na stronie www.niemieckiwopiece.blogspot.com.

Image courtesy of taesmileland at FreeDigitalPhotos.net